Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Firma Elektro TROJNAR
Dipl. Elektroing. Krzysztof Trojnar

Großbeerenstraße 2-10
12107 Berlin

Tel.: 0049/30/2519528
Fax: 0049/30/2519528
Mobil: 0049/1712140765
elektro [@] trojnar [.] net

Poniższa Ochrona Danych Osobowych określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników i klientów firmie Elektro TROJNAR w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez w/w firmę elektryczną.

Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę, że działamy zgodnie z polityką prywatności, której podstawę prawną stanowi Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zapewniamy, że w trosce o Państwa dane osobowe jak również udostępnione nam E-Mail adresy oraz wszelkie treści będące w posiadaniu firmy chronione są prawem. Nie mogą być zatem w żaden sposób wykorzystywane ani udostępniane osobom nieuprawnionym bez pisemnej zgody zainteresowanego.

Zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są:
zapisywane dla oznaczonych, zgodnych z przeznaczeniem i prawem celów,
przetwarzane zgodnie z prawem,
nie podlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
są przechowywane do momentu osiągnięcia wyznaczonego celu przetwarzania.

Firma Elektro TROJNAR przetwarza Państwa dane osobowe od momentu przyjęcia zlecenia usługi, czasu jej wykonania oraz uregulowania zapłaty za nią.

Dane osobowe pozyskiwane i przetwarzane przez nas to:

imię i nazwisko,
adres zamieszkania lub adres siedziby firmy        
numer telefonu,
adres poczty elektronicznej.

Elektro TROJNAR zapewnia, że Polityka Prywatności dotyczy każdego użytkownika pozostającego w kontakcie z nami oraz korzystającego z naszego serwisu w tym firm, osób odwiedzających stronę internetową, zostawiających komentarze oraz osób współpracujących z nami.

Cieszy nas fakt, że odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za zasady przestrzegania prywatności obcych stron internetowych z których, poprzez linki zamieszczone na stronach naszego serwisu, korzystać będą nasi użytkownicy oraz klienci.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby użytkownicy naszego serwisu zwracali uwagę na ewentualne zmiany zasad dotyczących Polityki Prywatności, podyktowanych zmianami bądź aktualizacjami prawa.

 

Z chwilą, kiedy poinformują nas Państwo o chęci zakończenia współpracy z nami, wszystkie dane osobowe zostaną skasowane.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: elektro@trojnar.net